Projekt ue

Tytuł projektu: ,, Rozbudowa linii produkcyjnej oraz zwiększenie mocy wytwórczych I.T.I. Poland Sp. z o.o.”

Beneficjent: I.T.I. Poland Sp. z o.o.

Całkowita wartość inwestycji: 8 507 150,01 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 3 342 625,00 zł
Budżet państwa: 589 875,00 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.